YBS Insulation

Verwerking YBS Superquilt

RICHTLIJNEN VOOR HET VERWERKEN VAN SUPERQUILT


• SuperQuilt moet met een onderlinge overlap van tenminste 50 mm worden aangebracht en daarna worden dichtgeplakt met YBS Foil Tape.

• Wanneer het product pas gesneden of geknipt wordt rond openingen of doorvoeren, moeten aansluitopeningen en kieren worden dichtgeplakt met YBS FoilTape zodat er geen koudebrug of ongewenste ventilatie ontstaat.

• De aluminium toplagen van SuperQuilt zijn dampdicht, bij goed dichtplakken van de naden is dus geen dampscherm nodig.

• SuperQuilt kan eenvoudig op regelmatige afstand worden vastgeniet met 14 mm nietjes.

• SuperQuilt is het meest effectief met aan weerszijden een luchtspouw van minimaal 25 mm ter plaatse van de knellat. Hierdoor ontstaat overal een luchtspouw.

AANBEVELINGEN VOOR HET VERWERKEN VAN SUPERQUILT

• Bescherm tijdens opslag en de werkzaamheden SuperQuilt tegen regen.

• Vermijdt overvloedige condensatie in gesloten en/of natte ruimtes. Zorg voor voldoende ventilatie. Lucht deze ruimtes regelmatig of zorg voor mechanische ventilatie.

• Gebruik bij fel zonlicht, waardoor UV-straling op de folie weerkaatst kan worden, een zonnebril.

• Breng SuperQuilt niet aan in de buurt van een warmtebron met een temperatuur hoger dan 800.

• Als zich al isolatie in het dak bevindt en SuperQuilt wordt daarop aangebracht, moet de binnenzijde van het dak met een dampdichte folie worden afgesloten zodat interne condensatie wordt voorkomen.
One moment please...