Geluidisolatie vloer: zwaluwstaartplaten

Last van stemmen van boven, burenoverlast of loopgeluiden? Dan is het tijd om uw geluidisolatie vloer te verbeteren! Juist bij een vloer met een harde afwerking is het weren van contactgeluid een comfort verhogende factor. Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van zwaluwstaartplaattoepassingen en geluidisolatie biedt Duofor de ideale oplossing. De producten van Duofor bereiken namelijk geluidisolatiewaarden die gelijk of beter zijn dan een 200 mm betonvloer.


De verschillende vormen van contactgeluid

De aard van een slechte isolatie in uw vloer is op te delen in 2 soorten: geluid dat zich verplaatst door de lucht en geluid dat zich verplaatst als trilling. Als geluid zich door de lucht verplaatst, zoals televisiegeluid of stemgeluiden, is er vaak sprake van zwakke plekken, denk aan kieren in de (houten) vloer. Geluid wat zich verplaatst als trilling noemen we contactgeluid. Deze trillingen dempt u het beste zo dicht mogelijk bij de bron.


Eisen van geluidisolatie vloer

In het Bouwbesluit zijn voor het luchtgeluidsniveauverschil en het contactgeluidsniveau van een woningscheidende vloer eisen gesteld. Met betrekking tot luchtgeluid geldt een geluidisolatie eis en voor een woningscheidende vloer dient het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil groter dan 52 dB te zijn. Met de producten van Duofor voldoet u aan deze eisen en zorgt u voor optimale geluidisolatie vloer.

DnT,A,k ≥ 52 dB (voorheen Ilu,k = 0 dB) *

Met betrekking tot contactgeluid wordt in het Bouwbesluit voor een woningscheidende vloer een contactgeluidniveau niet hoger dan 59 dB toegestaan.

LnT,A ≤ 59 dB (voorheen Ico = + 5 dB) **

* DnT,A,k ≥ 52 dB, hoe hoger de waarde des te strenger de eis is, des te beter de luchtgeluidisolatie.

** LnT,A ≤ 59 dB, hoe lager de waarde des te strenger de eis is, des te beter de contactgeluidisolatie. (Dus een hogere LnTA betekent een slechtere isolatie.)


Complete oplossing geluidisolatie vloer

Met de Duofor geluidisolatie vloer van zwaluwstaartplaten en DTS-G geluidisolatiestroken, aangebracht op een dergelijke bestaande constructie, wordt eenvoudigweg een karakteristiek luchtgeluidsniveauverschil DnT,A,k van 55 dB (voorheen Ilu,k van +3 dB) en een contactgeluidniveau LnT,A van 53 dB (voorheen Ico van +6 dB) behaald. Hiermee voldoet u aan de eisen en bereikt u de gewenste geluidisolatie vloer.


Geluidisolatie vloer

Beste geluidisolatie houten vloer: plafond onder de (bestaande) balklaag:

Bij een bestaande houten vloer, opgebouwd uit een balklaag en vloerdelen met een gipsplatenplafond, wordt in het gunstigste geval een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k van 42 dB (voorheen Ilu,k  van -10 dB)  en een contactgeluidniveau LnT,A van 79 dB (voorheen Ico van -20 dB) behaald.

Met de Duofor zwaluwstaartplatenvloer, aangebracht op een dergelijke bestaande constructie, wordt eenvoudigweg een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k van 58 dB (voorheen Ilu,k  van +6 dB) en een contactgeluidniveau LnT,A van 49 dB (voorheen Ico van +10 dB) behaald. Met deze vloeropbouw ontstaat er een verbetering van de geluidisolatie vloer.

Geluidisolatie vloer

* De 'oude' Ilu(k) karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid is eenvoudig uit de 'nieuwe' te berekenen met de formule Ilu;k = DnT,A,k - 52. Hiervoor geldt de stelling hoe hoger de waarde, des te beter de luchtgeluidisolatie

* De 'oude' isolatie-index voor contactgeluid is eenvoudig uit de 'nieuwe' te berekenen met de formule
Ico = 59 - LnT,A. Hiervoor geldt de stelling hoe lager de waarde, des te beter de contactgeluidisolatie.


DTS-G geluidisolatiestroken voor geluidisolatie vloer

Met de DTS-G isolatiestroken creëert u een stabielere ondergrond tijdens het aanbrengen van de zwaluwstaartplaten. Op deze manier biedt de stabielere ondergrond een aanzienlijk betere basis om een scheurvrije zwevende vloer te maken. Lees hier meer over DTS-G geluidisolatiestroken, hoe zij bijdragen aan de geluidisolatie vloer.


Geluidisolatie vloer van Duofor

Bij Duofor kunt u terecht voor complete vloerconstructies inclusief geluidsisolerende materialen. Heeft u vragen over geluidisolatie van uw vloer? Neem dan contact op met Duofor via +31 (0)162 31 41 66 of mail naar verkoop@duofor.nl en we helpen u graag bij het vinden van een oplossing!
Heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in en wij beantwoorden uw vraag!
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
One moment please...