Het belang van de Rc waarde in de bouw

De Rc waarde, een term die vaak opduikt in de bouwsector, speelt een cruciale rol bij het ontwerpen en bouwen van energiezuinige gebouwen. Maar wat houdt deze waarde precies in, waarom is het zo belangrijk en hoe heeft het invloed op de prestaties van een gebouw? In dit artikel bespreken we de Rc waarde in detail, benadrukken we het belang ervan, bespreken we de voordelen van een hoge Rc waarde, geven we inzicht in de relatie tussen Rc waarde en het bouwbesluit en tot slot hoe Duofor kan helpen bij het bereiken van de gewenste Rc waardes.

Wat is een Rc waarde? En, wat is het verschil met een Rd waarde?

De Rc waarde, ook wel warmteweerstand van de totale (bouw)constructie genoemd, is een maatstaf voor de isolatiewaarde van bijvoorbeeld een gevel, dak of vloer. De R staat voor Resistance (weerstand) en de C voor Construction (constructie). Dus in makkelijke woorden de warmteweerstand van een constructie. Deze waarde geeft aan hoe goed de constructie de warmte kan weerstaan en beperken, waardoor het een essentiële parameter wordt in de bouw voor het creëren van energie-efficiënte en comfortabele gebouwen. De eenheid waarin Rc wordt uitgedrukt is m²K/W, wat staat voor vierkante meter Kelvin per Watt. In eenvoudige bewoordingen betekent een hogere Rc waarde dat het beter isoleert en dus de warmteoverdracht vertraagt. Hieronder een doorsnede van onze Combifor FLEX systeemvloer. Een Rc waarde gaat over deze totale constructie.

Rc waarde

Naast een Rc waarde kan er ook gesproken worden over een Rd waarde. Dit is de warmteweerstand van een isolatiemateriaal. Tussen onze Combifor liggers wordt gebruik gemaakt van EPS materiaal. Deze hebben een bepaalde Rd waarde bij hun bijbehorende dikte. De Rd waarde veranderd dus wanneer het materiaal dikker of dunner wordt.

Dit betekent dat een Rd waarde van een materiaal, zoals bijvoorbeeld EPS hoger kan zijn, dan de Rc waarde van een samengestelde constructie. Hieronder dezelfde afbeelding van de doorsnede van de FLEX systeemvloer waarbij de EPS isolatieplaten rood zijn gemaakt. Een Rd waarde gaat enkel over de warmteweerstand van dit materiaal.

Rd waarde

Het belang van de Rc waarde en het doel ervan

De Rc waarde is van belang in de bouwsector, omdat deze de waarde aangeeft hoe effectief een constructie in staat is om warmteverlies tegen te gaan. Het primaire doel van de Rc waarde is het waarborgen van thermisch comfort binnen gebouwen, wat betekent dat de temperatuur binnenshuis constant en aangenaam blijft, ongeacht de buitentemperatuur.

Bovendien draagt een goede Rc waarde bij aan energie-efficiëntie. In een goed geïsoleerd gebouw hoeft het verwarmingssysteem of koelsysteem minder hard te werken om de gewenste binnentemperatuur te handhaven. Dit resulteert in lagere energiekosten en een verminderde uitstoot van broeikasgassen, wat positieve gevolgen heeft voor zowel de portemonnee als het milieu.

De voordelen van een hoge Rc waarde

Een hoge Rc waarde brengt tal van voordelen met zich mee. Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:
  • Energiebesparing: een gebouw met een hoge Rc waarde heeft aanzienlijk lagere energiekosten, omdat er minder warmteverlies optreedt. Dit is vooral merkbaar in koude wintermaanden en warme zomers.
  • Verbeterd comfort: goede isolatie zorgt voor een consistentere binnentemperatuur, waardoor bewoners een comfortabelere leefomgeving ervaren.
  • Milieuvriendelijk: minder energieverbruik leidt tot een lagere ecologische voetafdruk, omdat er minder gebruik wordt gemaakt van fossiele brandstoffen voor verwarming en koeling.
  • Financiële voordelen: een energiezuinig gebouw kan in de toekomst een hogere verkoopwaarde hebben en uiteindelijk verdient u de aanschaf ven het materiaal terug. Daarnaast biedt het mogelijk financiële voordelen, zoals subsidies.
  • Energieneutrale woning: sinds  2021 moeten in Nederland alle nieuwe gebouwen (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) in Nederland 'bijna-energieneutraal' zijn. De BENG norm komt voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Rc waarde Bouwbesluit

Het Bouwbesluit in Nederland stelt minimumeisen aan de Rc waardes constructies, zoals dat een vloer een minimale Rc waarde van 3,7 m²K/W moet hebben (nieuwbouw eis). Het Bouwbesluit is bedoeld om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en energiezuinigheid te bevorderen.

De Rc waardes die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd, zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling om ervoor te zorgen dat gebouwen in Nederland duurzamer en energiezuiniger worden. Het voldoen aan deze wettelijke eisen is een belangrijk aspect bij het ontwerpen en bouwen van gebouwen en speelt een rol bij vergunningsverlening en subsidies.

Rc waardes komen volgens het Bouwbesluit voor nieuwbouw en renovatie zijn als volgt:

  Nieuwbouw Renovatie (vernieuwen/ vervangen isolatielagen)
Gevels 4,7 m²K/W 1,4 m²K/W
Daken 6,3 m²K/W 2,1 m²K/W
Vloeren 3,7 m²K/W 2,6 m²K/W


Rc waarde op aanvraag bij Duofor

Om te voldoen aan de Rc waarden zoals gespecificeerd in het Bouwbesluit, is het van groot belang om hoogwaardige isolatiematerialen te gebruiken. Duofor biedt hoogwaardige isolatieoplossingen die aan de vereiste Rc waarden voldoen, zoals reflecterende isolatiematerialen en geïsoleerde systeemvloeren.

Bij Duofor kunt u isolatiematerialen vinden die geschikt zijn voor diverse toepassingen, waaronder daken, vloeren en wanden. Deze materialen zijn zorgvuldig ontworpen en getest om te voldoen aan de strenge normen voor thermische prestaties en energie-efficiëntie. Met onze isolatieproducten kunt u er zeker van zijn dat uw bouwprojecten voldoen aan de geldende Rc waardes en dat uw gebouwen energiezuinig en comfortabel zijn.

In conclusie is de Rc waarde een cruciale parameter in de bouwsector, die het thermisch comfort binnen gebouwen waarborgt, bijdraagt aan energie-efficiëntie, en bijdraagt aan de vermindering van de ecologische impact. Het naleven van de Rc waardes zoals gespecificeerd in het Bouwbesluit is van groot belang voor duurzame bouwprojecten, en met hoogwaardige isolatiematerialen van Duofor kunt u ervoor zorgen dat uw gebouwen aan deze normen voldoen.
Meer informatie nodig? Mocht u vragen hebben over uw renovatievloer, dan kunt u ons gerust bellen op telefoonnummer +31 (0)162 31 41 66 of mail ons via verkoop@duofor.nl
Altijd en overal een berekening kunnen maken? Download de Duofor App!
One moment please...