BENG norm

Tot 2020 werd de energieprestatie van een gebouw uitgedrukt in de EPC (energieprestatiecoëfficiënt), maar sinds 2021 is de BENG norm van kracht. Waar staat BENG voor, wat zijn de eisen en waar moeten ontwikkelaars en aannemers rekening mee houden? In dit artikel nemen we al uw vragen over de BENG norm onder de loep. Lees gauw verder. 

Wat is BENG norm?

BENG staat voor bijna-energieneutraal gebouw. Sinds 1 januari 2021 moeten in Nederland alle nieuwe gebouwen (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) in Nederland 'bijna-energieneutraal' zijn. BENG komt voort uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). De EPC is vervangen door de BENG norm. Hierdoor ligt de nadruk meer op het beperken van de energiebehoefte. Deze eisen zijn voortgekomen uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit het Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

BENG norm

Wat is het verschil tussen BENG 1 2 en 3: wat zijn de BENG-eisen Bouwbesluit?

De BENG norm bestaat uit drie indicatoren die een duidelijk pad bieden voor ontwikkelaars, architecten, opdrachtgevers en aannemers. We lichten ze hieronder toe:

#1 Beng 1 eis: energiebehoefte

Volgens de BENG norm gaat de eerste eis waaraan een nieuwbouw moet voldoen om de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te koelen en te verwarmen. Voor de utiliteitsbouw wordt ook de energie die nodig is voor de verlichting meegenomen. De totale benodigde energie wordt uitgedrukt in KWh per m². Voor woningen is het maximum 25 kWh/m² per jaar. Voor de utiliteitsbouw is dit 50 kWh/m² per jaar. Door te voldoen aan deze eis is het van belang goede isolatie, optimale luchtdichtheid en een goede oriëntatie van het gebouw toe te passen.

#2 Maximaal primair fossiel energiegebruik

Het primair fossiel energiegebruik is een optelsom voor het energieverbruik van een gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de verwarming, koeling, ventilatoren en warmtetapbereiding van een gebouw. Voor utiliteitsgebouwen telt, indien aanwezig, de verlichting en bevochtiging mee. Hierbij geldt (voor zowel woning- als utiliteitsgebouwen) dat u de energie die u opwekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen, af mag trekken van het primaire energieverbruik. Om zo dus onder het energieverbruik van 25 kWh/m² te blijven.

#3 BENG 3 norm: Hernieuwbare energie

Als laatste zegt de BENG norm dat er van nieuwe gebouwen wordt verwacht dat er voor minstens 50% gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energie. Denk hierbij aan windenergie, zonnepanalen of biomassa. Het aandeel van deze hernieuwbare energie wordt berekend door de hernieuwbare energie te delen door de totale hoeveelheid primair fossielgebruik plus totaal hernieuwbare energie.

BENG norm

BENG norm isolatie en Duofor

Ook vloeren dienen te voldoen aan een minimale isolatiewaarde volgens de BENG norm. De minimale Rc-waarde is van 3,5m²K/W verhoogt naar 3,7m²K/W. De Combifor vloeren van Duofor voldoen hier ruimschoots aan. Met onze vloeren kunt u namelijk een maximale Rc-waarde van 8,1 m²K/W behalen.

Daarnaast komt u in aanmerking voor de welbekende ISDE subsidie. Een subsidie om investeringen in het duurzaam opwekken van energie, duurzaam produceren van energie, energiebesparingen en aansluitingen op het warmtenet te stimuleren. Hieronder vallen ook isolerende maatregelen.

Wilt u meer weten over onze populaire systeemvloeren en hoe deze voldoen aan de BENG norm? Lees hier meer. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van onze vloeren of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of bel direct met onze technische adviseurs via 0162 31 41 66.
Altijd en overal een berekening kunnen maken? Download de Duofor App!
One moment please...