,,Je kunt niet ontsnappen aan de verantwoordelijkheid van morgen door het vandaag te ontwijken’’
Abraham Lincoln  

Niveau 1: Levering met CE markering
Per 1 juli 2013 is de CPD (Construction Products Directive) vervangen door de CPR (Construction Products Regulation), wat inhoudt dat de richtlijn is overgegaan in wetgeving.  

Onderdeel van de CPR is de DoP (Declaration of Performance), dit is een verplichte prestatieverklaring. Deze verklaring zegt iets over de prestatie aangaande de essentiële kenmerken van een product.
De gegeven informatie op de CE markering dient middels een prestatieverklaring aantoonbaar en volgens geldende normen en testmethoden onderbouwd te zijn. Zonder DoP en CE- of onjuiste CE markering mag een bouwproduct, dat valt onder deze verordening, binnen de Europese Unie niet verhandeld worden.
 

De distributeur wordt wettelijk, bij (door-)verkoop, beschouwd als producent/leverancier en is daarmee verantwoordelijk voor zorgdragen van de naleving. Dit houdt onder andere in, een (juiste) CE markering met prestatieverklaring, het bewaken ervan alsmede de conformiteit. Bij non-conformiteit zal een geschil teruggevallen op de CPR en blijft verantwoordelijk/aansprakelijk.
   

Niveau 2: Levering van een product als KIT
Zodra een product in één economische handeling in de markt gebracht wordt en de gebruiker deze moet combineren tot een systeem voor een bouw of een bouwdeel, is dat een kit. Een kit bestaat ten minste uit twee afzonderlijke componenten die gecombineerd moeten worden om in het bouwwerk te worden verwerkt, bijvoorbeeld een systeemvloer. De wetgeving is bij het in de handel brengen en/of overtreden ook hier bijzonder duidelijk. Er is geen, “ja maar, mijn producent/leverancier gaf aan dat het wel kon”, verweer mogelijk.    

Niveau 3: Wet private kwaliteitsborging

De wet kwaliteitsborging is op 14 mei 2019 aangenomen in de eerste kamer. Wat betekent de wet kwaliteitsborging voor de leverancier, onderaannemer en producent?
Toekomstig zullen deze steeds vaker een cruciale rol gaan spelen in het leveren van bewijslast aan de bouwer en in het dragen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Alleen zij kunnen garant staan voor hun product/kit en er verantwoordelijkheid voor nemen dat deze (in samenhang met de andere bouwproducten) voldoen aan het Bouwbesluit. Het is voor de bouwer onmogelijk om het technisch dossier betreffende aansluiting Bouwbesluit 2012 alleen samen te stellen.
   

Conclusie: Sluit het toeval uit: wat telt is kwaliteit en bouwen licht nemen een zware verantwoordelijkheid. Kleine vergissingen doen grote gebouwen instorten.   
One moment please...