Belangrijkste veranderingen voor de Wet Kwaliteitsborging (WKB 2024)

De WKB, die op 1 januari 2024 stapsgewijs van kracht is gegaan, brengt een reeks belangrijke veranderingen met zich mee voor de bouwsector in Nederland. De veranderingen uit de WKB gelden naar verwachting tot en met 2028 alleen voor nieuwbouw van eenvoudige bouwwerken, zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 1 januari 2025 is dat de verbouw van eenvoudige bouwwerken.

Een van de meest ingrijpende wijzigingen is de invoering van private kwaliteitsborging. Hierdoor worden bouwbedrijven zelf verantwoordelijk voor het aantonen van de kwaliteit en veiligheid van hun projecten, in plaats van dat de overheid dit controleert.

Een van de belangrijkste aspecten van de WKB is de nieuwe rol van kwaliteitsborgers, die onafhankelijke experts zijn, die bouwprojecten gedurende het gehele proces beoordelen en goedkeuren. Deze experts spelen een cruciale rol in het waarborgen van de bouwkwaliteit en het naleven van de wetgeving.

De 6 belangrijkste veranderingen voor de Wet Kwaliteitsborging (WKB 2024) opgesomd

1. Onafhankelijke kwaliteitsborgers: voordat een bouwwerk in gebruik genomen kan worden, is nu een goedkeurende verklaring van een onafhankelijke kwaliteitsborging vereist.
2. Aansprakelijkheid van aannemers: de aannemer wordt nu meer aansprakelijk gesteld voor eventuele gebreken in een bouwproject, zelfs als deze gebreken niet direct bij de oplevering worden opgemerkt, tenzij de aannemer kan aantonen dat de gebreken buiten zijn controle liggen.
3. Opleverdossier: bij de oplevering van een bouwproject moet de aannemer een uitgebreid opleverdossier aan de consument/opdrachtgever verstrekken, waarin volledige informatie wordt gegeven over de naleving van de overeenkomst.
4. Verzekerd: bij woningbouwprojecten is de aannemer nu verplicht om de consument/opdrachtgever te informeren over de wijze waarop gebreken en afbouwwerkzaamheden verzekerd zijn.
4. Notariële bouwdepot: de regels met betrekking tot de laatste 5% betaling in de woningbouw veranderen. Nu wordt dit bedrag pas vrijgegeven nadat de consument/opdrachtgever hier expliciet mee instemt. De bouwer moet daarom de opleveringsdatum duidelijk communiceren aan de consument.
5. Opheffing bouwstop: het systeem voor het beoordelen van relevante kwaliteitsaspecten wordt herzien.

Wet Kwaliteitsborging: hoe Duofor zich heeft voorbereidt

Wij hebben ons al actief voorbereid op de invoering van de WKB. We hebben een duidelijk en transparant kwaliteitsbeleid opgesteld dat aansluit bij de nieuwe wetgeving.

Bij Duofor hechten we veel waarde aan kwaliteit en veiligheid in al onze bouwprojecten. We zien de WKB als een kans om onze normen nog verder te verhogen en de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. Onze medewerkers zijn goed voorbereid en we zijn vol vertrouwen dat we aan alle eisen van de WKB 2024 kunnen voldoen.

Doel van de Wet Kwaliteitsborging (WKB 2024)

Naast de private kwaliteitsborging bevat de WKB ook bepalingen voor de invoering van een nieuw stelsel van aansprakelijkheid en de versterking van consumentenbescherming. Bouwbedrijven moeten nu ook een sterkere verzekering afsluiten om eventuele gebreken in de bouw te dekken. Dit biedt consumenten meer zekerheid en bescherming in geval van problemen met hun nieuwe woning.

De nieuwe wetgeving zal naar verwachting de bouwsector in Nederland fundamenteel veranderen. Het doel is om de kwaliteit van gebouwen te verbeteren en het vertrouwen van consumenten te vergroten. Bouwbedrijven die zich grondig voorbereiden op deze veranderingen, spelen een essentiële rol bij het realiseren van deze doelstellingen en bij het waarborgen van veilige, duurzame bouwprojecten in de toekomst.

Met de WKB op komst, kijken we uit naar een nieuwe fase van kwaliteitsborging en verantwoordelijkheid. Duofor staat klaar om deze uitdagingen aan te gaan en te blijven innoveren in de bouwsector.

In drie stappen klaar voor de nieuwe Wet Kwaliteitsborging

De implementatie van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) is snel naderende. Om er zeker van te zijn dat uw bouwbedrijf klaar is voor deze verandering, kun je de volgende drie stappen volgen:

Stap 1: Begrijp de fundamenten van de WKB

Het is essentieel om een grondig begrip te hebben van de basisprincipes van de WKB voordat u aan de slag gaat. Dit omvat het inzicht in de doelstellingen van de WKB, de verschuivingen in aansprakelijkheid, en de nieuwe rol van kwaliteitsborgers. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent van de vereisten en verantwoordelijkheden die de WKB met zich meebrengt.

Stap 2: Zoek een ervaren kwaliteitsborger

Het vinden van een geschikte kwaliteitsborger is een cruciale stap bij de implementatie van de WKB. Zoek naar een kwaliteitsborger met de juiste certificering en relevante ervaring binnen uw specifieke sector in de bouw. Neem de tijd om uw plannen, doelen, en verwachtingen met de kwaliteitsborger te bespreken, en zorg ervoor dat er effectieve communicatie en samenwerking mogelijk is.

Stap 3: Voer een nulmeting uit

Samen met de kwaliteitsborger kunt u een nulmeting uitvoeren om het huidige niveau van kwaliteitsborging binnen uw bedrijf te beoordelen. Deze nulmeting biedt inzicht in zowel de sterke punten als zwakke punten van uw huidige kwaliteitsborgingsproces. Het helpt om gerichte verbeteringen aan te brengen en te begrijpen welke inspanningen en middelen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de WKB.
One moment please...