Dat is de basis voor de huidige Duofor zwaluwstaartplaat, die door het doorontwikkelen van de zwaluwstaartplaat al meerdere innovaties heeft gekregen. 

Deze innovaties zijn een zodanige verbetering dat er reden was voor het Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en lnnovatie om octrooi te verlenen. De innovaties zijn op de punten nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid positief beoordeeld.

De conclusie is dat de Duofor zwaluwstaartplaat zich onderscheidt van bestaande producten en dat door de innovaties o.a. de verwerkbaarheid vergemakkelijkt is.

Onder producten in het hoofdmenu vindt u meer informatie over onze zwaluwstaartplaten

Download octrooi
One moment please...