Al tientallen jaren beschikt de productie van de Duofor® zwaluwstaartplaten over de ISO 9001-certificering op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met de waardering van de ISO 14001-certificering laat de Duofor zwaluwstaartplatenproductie zien dat ze naast goede kwaliteit ook in de omgang met het milieu voldoet aan de strengste normering.

ISO 14001 richt zich voornamelijk op doelmatige en duurzame milieuzorg. Kortom: hoe verantwoord je als bedrijf de visie, inbedding en naleving van milieuaspecten? ISO 14001 beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieumanagementsysteem. Om in aanmerking te komen voor de ISO 14001-certificering heeft TÜV Nederland op 2 en 6 februari 2018 een certificatie audit uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek waren alle reden om de ISO 14001:2015 certificering toe te kennen.

Waarom een ISO 14001-certificering?
Er zijn meerdere redenen voor het willen behalen van ISO 14001:
  • Internationaal herkenbare basis voor certificatie;
  • Systematisch naar betere milieuprestaties en naleving van wet- en regelgeving;
  • Scherper inzicht in zowel de risico’s als de kansen op milieugebied;
  • Invulling van de ‘milieupijler’ binnen duurzaam ondernemen (ISO 26001).
Daarnaast vormt ISO een bewustwording en motivatie en dient tegelijkertijd als hulpmiddel om een gezamenlijk doel na te streven.
One moment please...