We hopen het nooit mee te maken: Brand. 
Toch moeten we bij de bouw van onze huizen er altijd rekening mee houden. Brandwerend bouwen is een substantieel onderdeel van het bouwproces en met name van de constructie. In geval van brand moet de constructie zo lang mogelijk haar stabiliteit behouden. Maar juist de opwarming van de componenten gaat gepaard met een vermindering van de stabiliteit.  

Hoe wordt staal beschermd?
 
Om staal en stalen constructies aan een minimaal vereiste brandwerendheid van 30 minuten (R30) te laten voldoen, worden er meestal passieve brandbeveiligingssystemen (PFP), zoals bespuiting met intumescerende coating of brandwerende mortel, of bekleding met brandwerende platen, toegepast. Vaak leiden deze extra toevoegingen tot aanzienlijke kostenstijgingen. Volgens een recent onderzoeksproject aan de Technische Universiteit in München licht de oplossing voor de hand. Uit het onderzoek blijkt dat een thermische verzinking van staal bijdraagt namelijk aan het vertragen van de opwarming.  

Wat is het effect van thermische verzinking op staal?
 
Veel meer bekend als een preventie tegen corrosie, blijkt verzinkt staal ook een brandwerende eigenschap te hebben. De langzamere opwarming van thermisch verzinkt staal baseert op een lagere emissiviteit. Emissiviteit is de hoeveelheid thermische straling die een materiaal met zijn omgeving uitwisselt. Thermisch verzinkt staal heeft, bij blootstelling aan vuur tot een temperatuur van 500 °C, een 50% lagere emissiegraad. Vooral in de beginfase van een brand leiden deze verminderde waarden tot een duidelijk vertraagde opwarming van het materiaal wat bedraagt aan het bereiken van een brandwerendheid van R30.  

Ook onze Combifor liggers en Duofor zwaluwstaartplaten zijn standaard thermisch verzinkt volgens NEN-EN 10346-09) met 275 g/m² (±19,5 µm/zijde). Wilt u meer weten over brandwerendheid en de Duofor zwaluwstaartplaten, neem contact op via verkoop@duofor.nl.
One moment please...