Geluidisolerende vloer

De beste geluidisolatie voor uw vloer

Juist bij een vloer met een harde afwerking is het weren van contactgeluid een comfort verhogende factor. Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van zwaluwstaartplaattoepassingen en geluidisolatie biedt Duofor de ideale oplossing. De producten van Duofor bereiken namelijk geluidisolatiewaarden die gelijk of beter zijn dan een 200 mm betonvloer.

In het Bouwbesluit zijn voor het luchtgeluidsniveauverschil en het contactgeluidsniveau van een woningscheidende vloer eisen gesteld. Met betrekking tot luchtgeluid geldt een geluidisolatie eis en voor een woningscheidende vloer dient het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil groter dan 52 dB te zijn. Met de producten van Duofor voldoet u aan deze eisen en zorgt u voor optimale geluidisolatie van uw vloer.
 

DnT,A,k ≥ 52 dB (voorheen Ilu,k =  0 dB) *   

Met betrekking tot contactgeluid wordt in het Bouwbesluit voor een woningscheidende vloer een contactgeluidniveau niet hoger dan 59 dB toegestaan.

LnT,A ≤ 59 dB   (voorheen Ico = + 5 dB) **

*  DnT,A,k ≥ 52 dB, hoe hoger de waarde des te strenger de eis is, des te beter de luchtgeluidisolatie.
** LnT,A ≤ 59 dB, hoe lager de waarde des te strenger de eis is, des te beter de contactgeluidisolatie. (Dus een hogere LnTA betekent een slechtere isolatie.)   

Plafond tussen de (bestaande) balklaag:

Met de Duofor geluidisolerende vloeren van zwaluwstaartplaten en DTS-G geluidisolatiestroken, aangebracht op een dergelijke bestaande constructie, wordt eenvoudigweg een karakteristiek luchtgeluidsniveauverschil DnT,A,k van 55 dB (voorheen Ilu,k  van +3 dB) en een contactgeluidniveau LnT,A van 53 dB (voorheen Ico van +6 dB) behaald. Hiermee voldoet u aan de eisen en bereikt u de gewenste geluidisolatie van uw vloer.Plafond onder de (bestaande) balklaag:

Bij een bestaande houten vloer, opgebouwd uit een balklaag en vloerdelen met een gipsplatenplafond, wordt in het gunstigste geval een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k van 42 dB (voorheen Ilu,k  van -10 dB)  en een contactgeluidniveau LnT,A van 79 dB (voorheen Ico van -20 dB) behaald.

Met de Duofor zwaluwstaartplatenvloer, aangebracht op een dergelijke bestaande constructie, wordt eenvoudigweg een karakteristiek luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k van 58 dB (voorheen Ilu,k  van +6 dB) en een contactgeluidniveau LnT,A van 49 dB (voorheen Ico van +10 dB) behaald. Met deze vloeropbouw ontstaat er een verbetering van de geluidisolatie van de vloer.* De 'oude' Ilu(k) karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid is eenvoudig uit de 'nieuwe' te berekenen met de formule Ilu;k = DnT,A,k - 52. Hiervoor geldt de stelling hoe hoger de waarde, des te beter de luchtgeluidisolatie

* De 'oude' isolatie-index voor contactgeluid is eenvoudig uit de 'nieuwe' te berekenen met de formule
Ico = 59 - LnT,A. Hiervoor geldt de stelling hoe lager de waarde, des te beter de contactgeluidisolatie.

Lees hier meer over DTS-G geluidisolatiestroken, de nieuwe generatie oplegstroken, 
en hoe zij bijdragen aan geluidisolerende vloeren.

Heeft u vragen over geluidisolatie van uw vloer? Neem dan contact op met Duofor via +31 (0)162 31 41 66 of mail naar verkoop@duofor.nl.
Naast het Combifor Flex vloersysteem hebben we nu iets nieuws: Vanaf 1 februari introduceren we Combifor Fix; een combinatie van de extra stijve Combifor liggers met EPS-broodjes als vertouwde balken-broodjesvloer, geschikt voor renovatie en nieuwbouw.

Lees verder..