Geluidisolerende vloer

Geluidisolerende vloer - de beleving van een 200 mm dikke betonvloer

Juist bij een vloer met een harde afwerking is het weren van contactgeluid een comfort verhogende factor. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van zwaluwstaartplaattoepassingen en geluidisolatie bieden wij vloeroplossingen en producten aan, die geluidisolatiewaarden bereiken die gelijk of beter zijn dan een 200 mm betonvloer.

In het Bouwbesluit worden voor het luchtgeluidniveauverschil en het contactgeluidniveau voor een woningscheidende vloer eisen gesteld. Met betrekking tot luchtgeluid geldt een geluidisolatie eis, voor een woningscheidende vloer dient het karakteristieke luchtgeluidniveauverschil groter dan 52 dB te zijn.

DnT,A,k ≥ 52 dB (voorheen Ilu,k =  0 dB) *   

Met betrekking tot contactgeluid wordt in het Bouwbesluit voor een woningscheidende vloer een contactgeluidniveau niet hoger dan 59 dB vereist.

LnT,A ≤ 59 dB   (voorheen Ico = + 5 dB) **

*  DnT,A,k ≥ 52 dB, hoe hoger de waarde des te strenger de eis is, des te beter de luchtgeluidisolatie.
** LnT,A ≤ 59 dB, hoe lager de waarde des te strenger de eis is, des te beter de contactgeluidisolatie. (Dus een hogere LnTA betekent een slechtere isolatie)   

Plafond tussen de (bestaande) balklaag:

Met de Duofor geluidsisolerende vloeren van zwaluwstaartplaten en DTS-G geluidisolatiestroken, aangebracht op een dergelijke bestaande constructie, wordt eenvoudigweg een karakteristieke luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k van 55 dB (voorheen Ilu,k  van +3 dB) en een contactgeluidniveau LnT,A van 53 dB (voorheen Ico van +6 dB) behaald.Plafond onder de (bestaande) balklaag:

Bij een bestaande houten vloer, opgebouwd uit een balklaag en vloerdelen met een gipsplatenplafond, wordt in het gunstigste geval een een karakteristieke luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k van 42 dB (voorheen Ilu,k  van -10 dB)  en een contactgeluidniveau LnT,A van 79 dB (voorheen Ico van -20 dB) behaald.

Met de Duofor zwaluwstaartplatenvloer, aangebracht op een dergelijke bestaande constructie, wordt eenvoudigweg 
een karakteristieke luchtgeluidniveauverschil DnT,A,k van 58 dB (voorheen Ilu,k  van +6 dB) en een contactgeluidniveau LnT,A van 49 dB (voorheen Ico van +10 dB) behaald. Met deze vloeropbouw ontstaat er een verbetering van de geluidisolatie van de vloer. * De 'oude' Ilu(k) karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid is eenvoudig uit de 'nieuwe' te berekenen met de formule Ilu;k = DnT,A,k - 52. Hiervoor geldt de stelling hoe hoger de waarde, des te beter de luchtgeluidisolatie

* De 'oude' isolatie-index voor contactgeluid is eenvoudig uit de 'nieuwe' te berekenen met de formule
Ico = 59 - LnT,A. Hiervoor geldt de stelling hoe lager de waarde, des te beter de contactgeluidisolatie.

Lees hier meer over DTS-G geluidisolatiestroken, de nieuwe generatie oplegstroken, 
en hoe zij bijdragen aan geluidsisolerende vloeren.